Smile 4 you

Dječja stomatologija

Pristup djeci od iznimne je važnosti za dobru i dugoročnu suradnju djeteta i stomatologa.

Prvi posjet stomatološkoj ordinaciji potrebno je napraviti u što ranijoj dobi djeteta. Roditeljima dajemo savjete kako pripremiti dijete na pregled i zahvat koji ga očekuje.

Ukoliko dijete razvije strah to vodi do loših oralnih navika i stanja u ustima. Svako dijete je drugačije i ponekad je potreban veći broj dolazaka kako bi adaptacija na terapeuta i ambijent ordinacije bila uspješna.

Popravke mliječnih zubića radimo uz igru, zabavu i puno strpljenja, a nagrada i diploma za hrabrost su obavezni nakon uspješno obavljenog zahvata.

Upravo zbog toga našim malim pacijentima posvećujemo jako puno vremena.